Kvantová regresní terapie

                  Poznejte tajemství své duše a svůj skutečný potenciál                       

Představte si, že máte možnost poznat svojí podstatu, zbavit se starých bolestí a najít smysl života. Objevit tajemství duše a poznat svůj skutečný potenciál. Pomocí regresní terapie se můžete vydat na cestu zpět do své minulosti a nalézt odpovědi na otázky, které vás trápí.

Proč kvantová regresní technika?

Pomocí této terapeutické techniky můžete pochopit, zpracovat události a situace, které se vám v minulosti staly nebo se stále opakují a mají negativní vliv na náš život. Můžete také vyřešit jakékoliv fyzické, psychické nebo emoční problémy, různé strachy, fóbie, panické ataky, úzkosti, partnerské problémy, problémy s dětmi, sociální potíže, vyrovnání se s úmrtím blízkých. Můžete najít příčinu poruchy příjmu potravy, nadváhy v podstatě cokoliv. V terapii je nutné dojít k pochopení, jakmile se tak stane, problém je vyřešen.

Najdete příčiny, pochopíte souvislosti s momentální situací. Díky regresní terapii jste schopni rozpomenout se na důležité okamžiky, přicházet na bloky, příčiny našich problémů, ale také na naše schopnosti a talenty.

Mnoho z nás si klade otázky: Kdo jsem? Proč jsem zde? Odkud přicházím? Jaký je účel a cíl mé existence? Kam jdu? Kudy mám jít? Jaký smysl má můj život? Proč se mi to, či ono pořád děje, atd. Je to nekonečné množství otázek a všechny jsou důležité, na všechny chceme najít odpověď. K tomu nám dopomůže tato regresní technika.

Jak to probíhá?

Během úvodního rozhovoru si probereme témata, která chce řešit. Připravte vaše dotazy. Ideálně 10 otázek. Mohou být na cokoli. Sepište si je předem od té nejdůležitější, až k té nejméně důležité. Dělejte si poznámky průběžně, tak jak vám budou přicházet. Když si je budete dělat najednou, tak je velká pravděpodobnost, že na některé zapomenete.

V další fázi se věnujeme komunikaci s Vyšším Vědomím klienta. Klient se položí na pohovku, přikrytý lehkou dekou. Pomocí relaxační techniky, klienta uvedu do stavu hlubokého uvolnění, do hladiny Théta, abychom mohli pracovat s jeho podvědomím. Hladina Théta je naprosto přirozený stav, který všichni zažíváme těsně před usnutím. Klient celý průběh regrese vnímá, vnímá hlas terapeuta, uvědomuje si kde je, co se sním děje a komunikuje.

Kvantová regresní terapie je oproti jiným technikám bezpečná, není třeba situaci procházet opakovaně, k pochopení většinou stačí projít děj jen jednou. Současně je možné během terapie zmírnit či vypnout jakékoliv negativní pocity, které by se u klienta mohly projevit, např. strach z výšek apod.

Pro klienty, kteří z nějakého důvodu nemohou podstoupit samotnou regresi. Léčí se psychofarmaky, nebo mají obavy apod. je možnost zástupné regrese.

Používám techniku Kvantové regresní terapie, kterou vyvinula Dolores Cannon a rozšířil o další nové poznatky Libor Smetana, jehož jsem žákem.

Během regerese pořizuji audio náhravku, aby jste si mohli připomenout průběh regerese.


Jak se připravit?


Přijet za mnou uvolnění a bez stresu! Je důležité abyste si v den sezení již nic dalšího neplánovali, abyste byli v pohodě. Prožít klidný den před sezením také pomůže docílit úspěšného sezení. Jsou lidé, kteří to zkusí jen ze zvědavosti. Na tom není nic špatného. Chtějí-li se dozvědět něco nového o sobě a
budou mi opravdu důvěřovat, budou mít úžasný prožitek.

Také je důležité, abyste si nevytvářeli přehnaná očekávání, je lepší se nechat příjemně překvapit. Věřte, že vaše Vyšší Vědomí vám může a chce pomoci. Každý, kdo sezení jednou zkusil, by si to kdykoli zopakoval znovu.

Co se týče mě, já jsem tu, abych vám pomohla vstoupit do vašich minulých životů a zprostředkovala spojení s vaším Vyšším Vědomím. Po čas sezení se spolu o vás budeme láskyplně starat.Vizualizace

Zde si můžete vyzkoušet jakou máte schopnost vizualizace. Podívejte se na níže uvedené obrázky, poté si zavřete oči a pokuste se obrázky postupně vybavit. Nezoufejte pokud to nepůjde hned napoprvé, jakýkoliv náznak se počítá.