Aura-Soma


Aura Soma je barevná terapie duše.

Pomocí vybrací barev, minerálů, éterických olejů a světla pomáhá harmonizovat naše           tělo, mysl i duši.


Aura-Soma je holistická terapie duše, která spojuje viditelné a neviditelné vibrace barev, minerálů, éterických olejů a světla, aby pomohla harmonizovat naše tělo, mysl i duši.

Znovuobjevenou dávnou moudrost a vědění přetvořila v roce 1983 Vicky Wallová do živoucího systému, který je lehce dostupný a srozumitený širokému spektru lidí.

Slovo Aura pochází z latiny, kde znamenalo: jako vzduch, lehký dech, pára nebo mihotání.
Soma je starořecký výraz pro tělo, zatímco v sanskrtu označovalo tajemný nápoj, který dovede duši k božské extázi.

Kombinace obou slov vytvoří specifickou vibraci, neboť každé z nich má v sobě ještě hlubší významové roviny.

Aura-Soma k nám promlouvá prostřednictvím více než stovky barevných lahviček Equilibrium, skrze voňavé Pomandery a Kvintesence a přes další množství produktů, které představují nástroje pochopení a hlubšího poznání sebe sama.


Jedná se o neinvazivní systém, ve kterém si klient sám vybírá svůj prostředek harmonizace. Vědomí a vhled z roviny duše se prostřednictvím barev přenáší do našeho každodenního života.

Aura-Soma je zvláště vhodná pro ty, kteří hledají pro svůj život nové nasměrování, nebo by chtěli rozvíjet vyšší roviny vědomí.


Při konzultaci Aura-Soma si vybíráme čtyři lahvičky. První přestavuje duši, druhá překážky na cestě a dary, které můžeme získat, třetí vyjadřuje současnou situaci a konečne čtvrtá naznačuje, jaké energie k nám přicházejí z budoucnosti. Takto vypadá jen letmý pohled na povrchové roviny výběru.

Terapie Aura-Soma není "věštění", klient sám svým výběrem rozhoduje, na které aspekty vlastního já se chce zaměřit a které barvy si vybere, aby ho provedly jeho situací. Možná přitom pochopí, proč se v jeho životě objevil určitý symptom nebo emocionální problém a co má udělat, aby došel do bodu, kdy tyto věci už nebude potřebovat.

Aura-Soma je dnes zastoupená ve 47 zemích světa. Neustále se vyvíjí, mění a jde kupředu, neboť stejně jako my, ani barva není statickou entitou. Je to rostoucí, tančící energie, jejíž vliv se zrcadlí ve všech formách života.


Lahvičky Aura Soma

  • základem tohoto systému je sada dvoubarevných lahviček Equilibrium (česky rovnováha), které jsou tvořeny dvěma částmi, olejem a vodou, v poměru 1:1. Obsahují výtažky z rostlin, energie drahokamů, minerálů a barev.

Pomandery

  • jsou barevné a voňavé energetické substance, tzv. Pomandery. Obsahují 49 bylinek v různých poměrech, podle oblasti působení. Jejich hlavní funkcí je posílení a harmonizace aury, tedy zlepšení naší energetické ochrany. Nanášejí se do aury a jejich účinek je okamžitý. V dnešní době, kdy už jsme poměrně citliví na různé negativní či nepříjemné energie, představují Pomandery dobrou ochranu a pomoc. 

Kvintesence

  • třetím ze základních prostředků jsou Kvintesence. Jsou to opět jemné energetické substance, které slouží k navázání kontaktu s tzv. mistrovskými energiemi. Každý barevný paprsek totiž svou frekvencí přenáší i informace, principy a kvality. Kvintesence je dobré používat před meditací na aspekty, které bychom si v sobě přáli rozvíjet. Navázání kontaktu s těmito energiemi v podstatě znamená objevit určité kvality sám v sobě.Ne-moc je něco, co neovládáme, co je mimo naši vědomou účast. Jak si pomoci? Především snahou uvědomit si to, co v nás podvědomě funguje, a pak se vědomě snažit tento vzorec nebo způsob reagování změnit. Takto přijmeme vládu a odpovědnost za to, co děláme a žijeme.

Co dělá lidi tak krásně člověčími, lidskými? Jsou to naše city, pocity, emoce. A samozřejmě věčný boj mezi city a rozumem. Za svůj život si mnohdy naděláme v cítění veliké zmatky. Mnoho bolestivých zážitků nosíme uložených v sobě, od mnohých pocitů se raději "oddělíme", nechceme je, už vidět, protože by to znamenalo bolest nebo nepříjemnou konfrontaci. Navíc zažíváme tlaky našeho okolí, požadavky a nároky, mnohdy naprosto neslučitelné s naším cítěním. Mnozí se potřebujeme vrátit ke svým skutečným pocitům, sami k sobě. Lahvičky jsou jako přátelé, kteří nám barevný svět našich pocitů připomínají a pomáhají nám se do něj vrátit.

Aura-Soma je terapie duše.  Větším poznáním sebe sama si přestaneme působit tolik zmatků a neklidu. Přijetím své osobnosti budeme moci obrátit svou pozornost do lásky.


Jak probíhá terapie

  • Bez přemýšlení si vyberete si 4 lahvičky.
  • Výběr barevných lahviček je jako zrcadlo, do kterého můžete nahlédnout a spatřit svůj potenciál, svou sílu i slabiny. Můžete se podívat na výzvy, kterým čelíte. Zjistit kde mají kořeny a najít doporučení jak s nimi dále naložit. Společně na základě barevného výběru najdeme příběh, který o Vás lahvičky vyprávějí.
  • Při terapii používám kvintesence a pomandery.

Co můžete očekávat?


Možná v sobě najdete netušené talenty, možná si začnete lépe uvědomovat příčiny situace, do které jste se dostali, možná pochopíte, co skutečně chcete a co nechcete a začnete to v životě lépe uplatňovat. A možná odhodíte jednu masku a sloupnete jednu slupku, která původně překrývala vaše skutečné barvy, vaše opravdové Já.